H4A

 

Cargill

 

Rosier

 

Leenhouts

Home

Wie zijn wij?
De Sasse Fotokring is opgericht op 14 december 1963, en heeft een 20-tal enthousiaste fotografen van alle niveaus, zowel mannen als vrouwen, die allen fotografie als hobby beoefenen. We beleven veel genoegen aan het bekijken en het kritisch bespreken van elkaars foto’s en proberen onze emoties en denkbeelden over foto’s onder woorden te brengen. De 3-wekelijkse clubavonden worden gevuld met diverse activiteiten met de fotobespreking als vast onderdeel. Meestal is het onderwerp voor de foto's vrij maar af en toe is het thema of de soort fotografie opgelegd. De foto’s die meegebracht worden door de leden worden op die avond uitvoerig besproken en voorzien van opbouwende kritiek en advies. Verdere activiteiten zijn de jaarlijkse tentoon-stelling, het bezoeken van tentoonstellingen bij andere fotoclubs, presentaties van gastsprekers, het fotograferen op een locatie enz. Daar de club aangesloten is bij de OVU/CvB bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan regionale of landelijke fotowedstrijden. 

Hervatting 3-wekelijkse bijeenkomsten
Nu de zomer weer op zijn laatste benen loopt zijn we terug aan de slag gegaan met onze 3-wekelijkse bijeenkomsten. Helaas hebben we in de zomerperiode van 2 leden afscheid moeten nemen. Erelid Adrie Elshout, lid van het eerste uur, overleed op 14 augustus.

Eerder, op 20 juli bereikte ons al het droevige nieuws dat Elly de Koster, een zeer gewaardeerd en creatief lid, van ons was heengegaan.