H4A

 

Cargill

 

Rosier

 

Leenhouts

Home

Wie zijn wij?
De Sasse Fotokring is opgericht op 14 december 1963, en heeft een 20-tal enthousiaste fotografen van alle niveaus, zowel mannen als vrouwen, die allen fotografie als hobby beoefenen. We beleven veel genoegen aan het bekijken en het kritisch bespreken van elkaars foto’s en proberen onze emoties en denkbeelden over foto’s onder woorden te brengen. De 3-wekelijkse clubavonden worden gevuld met diverse activiteiten met de fotobespreking als vast onderdeel. Meestal is het onderwerp voor de foto's vrij maar af en toe is het thema of de soort fotografie opgelegd. De foto’s die meegebracht worden door de leden worden op die avond uitvoerig besproken en voorzien van opbouwende kritiek en advies. Verdere activiteiten zijn de jaarlijkse tentoon-stelling, het bezoeken van tentoonstellingen bij andere fotoclubs, presentaties van gastsprekers, het fotograferen op een locatie enz. Daar de club aangesloten is bij de OVU/CvB bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan regionale of landelijke fotowedstrijden.Fototentoonstelling 6, 7 en 8 maart
Onze tentoonstelling was weer een groot succes. Niet het bezoekersaantal van vorig jaar gehaald maar met ruim vijfhonderd geinteresseerden en vele positieve commentaren mogen we tevreden terugblikken. De officiele opening op vrijdagavond werd gedaan door wethouder Frank Deij, een gezellige aftrap voor 3 vermoeiende dagen. 23 van onze 24 actieve leden stelden tentoon, een recordaantal, net zoals voor de digitale projectie, het Digibeeld, welke werd verzorgd door 13 van de leden. Via deze weg willen we een dankwoordje richten aan de sponsors, zonder wiens bijdrage zulk een evenement niet te organiseren is en aan onze leden die met veel zorg en toewijding zich van hun beste kant hebben laten zien. De foto's op deze pagina geven een impressie van de heel geslaagde tentoonstelling.