H4A

 

Cargill

 

Rosier

 

Leenhouts

Home

De Sasse Fotokring is opgericht op 14 december 1963, en heeft een 20-tal enthousiaste fotografen van alle niveaus, zowel mannen als vrouwen, die allen fotografie als hobby beoefenen. We beleven veel genoegen aan het bekijken en het kritisch bespreken van elkaars foto’s en proberen onze emoties en denkbeelden over foto’s onder woorden te brengen. Het meebeleven van het beeldverhaal van de leden is een enorme stimulans voor eigen creativiteit in de fotografie. Het accent ligt met name op het uiteindelijke beeld en niet op de manier waarop het tot stand is gekomen. De 3-wekelijkse clubavonden worden gevuld met diverse activiteiten met als belangrijkste onderdeel de fotobespreking. Meestal is het onderwerp voor de foto's vrij maar af en toe is het onderwerp of de soort fotografie opgelegd.

De foto’s die meegebracht worden door de leden worden op die avond uitvoerig besproken en voorzien van opbouwende kritiek en advies.
Verdere activiteiten zijn de jaarlijkse tentoonstelling, het bezoeken van tentoonstellingen bij andere fotoclubs, een presentatie van een gastspreker (fotograaf), het fotograferen op een locatie enz. Daar de club aangesloten is bij OVU/CvB bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan regionale of landelijke fotowedstrijden.

De Sasse Fotokring geeft zelf geen fotocursussen maar via OVU/CvB worden er diverse mogelijkheden geboden.  Naar traditie exposeert de club ieder jaar in maart in het multifunctioneel centrum "De Statie". Op deze tentoonstelling worden elk jaar een 80-tal foto's gepresenteerd en zijn er 2 doorlopende digitale presentaties met onder andere sfeervolle Sasse carnavalsbeelden.